Do obiegu wchodzi banknot o nominale 500 złotych

Do obiegu wchodzi dziś banknot o nominale 500 złotych. Na banknocie umieszczono wizerunek króla Jana III Sobieskiego – wyjaśnia IAR Jerzy Dziemidowicz – menedżer do spraw banknotów w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Dodaje, że nowy banknot ma domykać serię „Władcy polscy” i podobnie jak pozostałe z tej serii zaprojektowany został przez Andrzeja Heidricha.

W ramach tej serii na banknotach znaleźli się do tej pory polscy władcy z dynastii Piastów i Jagiellonów, w kolejności chronologicznej, odpowiadającej wzrostowi nominałów: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Zygmunt I Stary – wylicza Dziemidowicz.

Zwraca uwagę, że wszystkie te banknoty są graficznie i estetycznie zbliżone do siebie. 500 złotych nie odstaje więc graficznie od pozostałych. Jest natomiast, obok 200 złotych, najlepiej zabezpieczony, na przykład wysokiej generacji farbą zmienną optycznie.

Jerzy Dziemidowicz przypomniał, że prace nad banknotem 500 złotych rozpoczęto w listopadzie 2014 roku.

Podczas prezentacji banknotu w czerwcu ubiegłego roku, Marek Belka, ówczesny prezes Narodowego Banku Polskiego, mówił: „Jednym z celów NBP jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego obrotu gotówkowego w Polsce, który będzie odpowiadał na zapotrzebowanie obywateli i przedsiębiorstw. Wprowadzenie do obiegu banknotu 500 zł wpisuje się w realizację tego zadania. W pierwszych latach banknot 500 zł będzie służył głównie do przechowywania zapasu strategicznego w NBP, będzie więc rzadko spotykany w obiegu. Nowy nominał pozwoli jednak obniżyć koszty zamawiania i przechowywania zapasu strategicznego w banku, czego efektem będą m.in. oszczędności w funkcjonowaniu NBP”.

W lutym 2016 r. NBP wprowadził do obiegu banknot 200 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Banknoty o niższych nominałach (tzn.: 10, 20, 50, 100 złotych) zostały zmodernizowane wcześniej i znajdują się w obiegu od kwietnia 2014 roku. Operacja miała na celu podniesienie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego.

Jak szybko sprawdzić autentyczność banknotu 500 zł?

Przy ocenie autentyczności banknotu warto zapoznać się z jego zabezpieczeniami, które zamieszczone są na stronie internetowej NBP. Do szybkiej weryfikacji służą zabezpieczenia niewymagające użycia specjalistycznego sprzętu, np. znak wodny, recto-verso, farba zmienna optycznie.

W przypadku banknotu 500 zł, z prawej strony portretu władcy znajduje się szyszak husarski – podczas poruszania banknotem powinien zmienić barwę z zielonej na niebieską, a umieszczony na nim wzór falistej linii sprawić wrażenie ruchomego. Na powierzchni strony przedniej banknotu widać fragmenty nitki zabezpieczającej (okienkowej), która podczas poruszania banknotem płynnie zmienia wzór oraz barwę. Na odwrotnej stronie banknotu widać złoty ornament wykonany farbą opalizującą. W zależności od kąta patrzenia jest on widoczny lub prawie niedostrzegalny.

Czy sprzedawca będzie mógł odmówić przyjęcia nowego banknotu?

Nie, sprzedawca na terenie Polski ma obowiązek przyjęcia zapłaty we wszystkich banknotach emitowanych przez NBP.

Czy po wprowadzeniu 500 zł zwiększy się liczba fałszerstw?

Liczba fałszerstw znaków pieniężnych zmniejsza się, a banknoty wprowadzane do obiegu przez NBP mają nowoczesne i zaawansowane technologicznie zabezpieczenia, które dorównują najwyższym światowym standardom.


Zabezpieczenia widoczne podczas oglądania banknotu pod światło

Znak wodny

Podczas oglądania banknotu pod światłowidać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału „500”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Nitka zabezpieczająca

Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową ciemną linię z cyfrowymi oznaczeniami nominału „500” i „500 ZŁ”. Nitka zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru i jest widoczna miejscami na powierzchni strony przedniej banknotu (nitka okienkowa).

Uzupełniający się druk obustronny (recto-verso)

Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światłouzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Zabezpieczenia widoczne podczas przechylenia banknotu

Nitka zabezpieczająca (okienkowa)

Na powierzchni przedniej strony banknotu widać fragmenty nitki zabezpieczającej, a w całości nitka jest widoczna podczas patrzenia pod światło.

Podczas poruszania banknotem są widoczne dodatkowe efekty:

– płynna zmiana barwy z zielonej na niebieską,

– płynnie przesuwający się wzór złożony z dwóch przeplatających się wstęg.

Efekt kątowy

W prawej części portretu władcy cyfrowe oznaczenie nominału „500” – w zależności od kąta patrzenia – zmienia się z jasnego na ciemne. Po lewej stronie portretu w tarczy herbowej – w zależności od kąta patrzenia – są widoczne prostokątne pola.

Farba zmienna optycznie

Wraz ze zmianą kąta patrzenia ozdobny element graficzny z prawej strony portretu (szyszak husarski) płynnie zmienia barwę z zielonej na niebieską, a umieszczony na nim wzór falistej linii sprawia wrażenie ruchomego w płaszczyźnie pionowej.

Farba opalizująca

Na odwrotnej stronie banknotu znajduje się ornament wydrukowany farbą opalizującą w kolorze złotym. W zależności od kąta patrzenia ornament jest widoczny lub prawie niedostrzegalny.

Zabezpieczenia wymagające zastosowania lupy oraz lapmy emitującej światło ultrafioletowe

Mikrodruki

Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu drobne napisy wykonane z dużą precyzją. Na stronie przedniej banknotu są to mikrodruki stalorytnicze: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, „NBP 500” i „NBP 500 ZŁ” oraz mikrodruki offsetowe: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, „500”. Na stronie odwrotnej banknotu są to mikrodruki stalorytnicze: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, oraz mikrodruki offsetowe: „NARODOWY BANK POLSKI”, „NBP 500 NARODOWY BANK POLSKI”.

Zabezpieczenia utajone

W świetle ultrafioletowym na przedniej stronie banknotu, po lewej stronie portretu władcy widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „500” i skrótem „ZŁ” oraz numerację położoną z lewej strony banknotu. Z prawej strony portretu widoczne są wybrane elementy szaty graficznej.

Banknot_Zabezpieczenia_6948813

W świetle ultrafioletowym na odwrotnej stronie banknotu widoczne są wybrane elementy szaty graficznej.

Banknot_Zabezpieczenia_6948814