Referencje

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, członek grupy ING, od wielu lat wspoółpracuje z Towarzystwem Przemyslowo – Handlowo – Oświatowym EDUKACJA z Gdańska.

Towarzystwo EDUKACJA prowadzi dla ING Banku Śląskiego „Kurs kasjerów bankowych i walutowych”.
Na podkreślenie zasługuje własciwe opracowanie strony merytoryczno – dydaktycznej oferowanych szkoleń. Wysoko należy również ocenić wykazaną przez firmę EDUKACJA umiejetność opracowania nowych, wartościowych programów, wynikających z nowo powstałych potrzeb szkoleniowych, np. związanych z wprowadzeniem waluty euro. Przeprowadzone szkolenia w pełni zrealizowaly zalożone cele, uzyskując bardzo wysokie oceny zarówno w odniesieniu do treści programowych jak i kwalifikacji wykladowców, a zajęcia zostały pzygotowane i przeprowadzone w sposób wysoce profesjonalny.
Uczestnicy kursów, oceniający szkolenia prowadzone przez wykladowców Towarzystwa EDUKACJA, bardzo dobrze oceniają ich poziom i zaangażowanie oraz polożenie nacisku na zdobywanie umiejetności potrzebnych w codziennej pracy.

ing_bank_222slaski
ING BANK ŚLĄSKI

Firma Towarzystwo EDUKACJA od 7 lat realizuje dla Banku Millenium S.A. program szkoleń pt. „Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych”.

Program ten zostal opracowany i wdrożony przez Towarzystwo EDUKACJA zgodnie z potrzebami zdefiniowanymi przez naszą firmę.

Kadra prowadzi zajęcia w sposób profesjonalny i z zaangażowaniem oraz na wysokim poziomie merytorycznym. Zajęcia prowadzone przez nich są wysoko ocenianiane przez uczestników szkolenia.
Biorąc pod uwagę naszą dotychczasową współpracę, udzielamy naszej rekomendacji Towarzystwu EDUKACJA w zakresie powyższego szkolenia.

Millennium
BANK MILLENIUM

Port lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. niniejszym udziela Towarzystwu EDUKACJA z siedzibą w Gdańsku ul. Gdanska 24 referencji profesjonalnego partnera w obszarze szkoleń walutowych.
Tym samym potwierdzamy, wykonanie przez Towarzystwo EDUKACJA kursów „Kasjer walutowy” dla naszych pracowników.

Jako, że Towarzystwo EDUKACJA sprawdziła się jako solidny i terminowy partner, postanowiliśmy nawiazać z nią współpracę i powierzyć szkolenia w ręce specjalistów.

lechwalesaairport
GDAŃSK LECH WALESA AIRPORT

Przekonały Cie referencje jakie uzyskaliśmy? Skontaktuj się z nami!