Kasjer walutowy

Nabycie umiejętności identyfikacji znaków pieniężnych polskich i zagranicznych oraz rozpoznawania falsyfikatów.

Program szkolenia:
1. Organizacja pracy kasjera
2. Identyfikacja znaków pieniężnych
3. Waluty zagraniczne
4. Pieniądze polskie, ich identyfikacja oraz rozpoznawanie falsyfikatów
5. Falsyfikaty i ich rozpoznawanie

Szkolenie kończy pisemny sprawdzian teoretyczny w formie testu oraz indywidualny sprawdzian praktyczny.

Jeżeli jesteś zainteresowany kursem na kasjera walutowego, skontaktuj się z nami!