Kasjer złotówkowy

Pieniądze polskie, ich identyfikacja oraz rozpoznawanie falsyfikatów. Emisje 25 marca 1994, 5 stycznia 2012 oraz 30 marca 2015.

Szkolenie kończy pisemny sprawdzian teoretyczny w formie testu oraz indywidualny sprawdzian praktyczny.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem, skontaktuj się z nami!